Zespół i Rada muzeum

Zespół:
Dyrektor – Jadwiga Tryzno

dyrektor@mkalodz.pl


Główny Księgowy – Magdalena Kłapot

ksiegowosc@mkalodz.pl

Dział Promocji :

Jacek Kozłowski, Agnieszka Kowalska Owczarek i Przemysław Owczarek

promocja@mkalodz.pl


Rada muzeum:
W procesie tworzenia