1993

Muzeum Książki Artystycznej powołała prywatna fundacja Jadwigi i Janusza Tryznów pożytku publicznego o nazwie Correspondance des Arts, pochodzącej od prowadzonego przez nich od 1986 r. wydawnictwa książek artystycznych, które powstało w 1980 r. jako wspólne przedsięwzięcie Zdzisława Jaskuły, Andrzeja Graczykowskiego, Zbigniewa Janeczka i Janusza P. Tryzny. Otwarcia MKA w 1993 r. dokonali Emilia i Zbigniew Brzezińscy podczas wernisażu książki wydanej przez CdA „Bibliografia i Rysunki Zbigniewa Brzezińskiego”. 

30-lecia działalności MKA nie sposób oddzielić od historii jego siedziby – stuletniej zabytkowej willi Henryka Grohmana, łódzkiego fabrykanta, który mimo niemieckiego pochodzenia, był głęboko zaangażowanym polskim patriotą, biorącym udział w powstaniu państwa polskiego w 1918 r. oraz hojnym mecenasem polskiej kultury. Stuletnia willa H.G. dotąd nieremontowana, tworzy niepowtarzalny klimat do refleksji historycznych w kontekście sztuki i korespondencji różnych sztuk, w tym sztuki książki i druku.

Przestrzeń willi H.G. dzieli się na dwa naturalne poziomy: warsztatowy i wystawienniczy. Maszyny i urządzenia techniki Gutenberga pracują „pod spodem” aby „na wierzchu” można pokazywać ich produkty – książki i druki artystyczne. To jest pierwszy, podstawowy warunek korespondencji, który publiczność muzeum bardzo ceni. Drugim jest wielość specjalizacji potrzebnych do stworzenia książki artystycznej, która jest koncepcyjnie nieograniczona, inna w każdym przypadku.

Trzecim niezbędnym warunkiem korespondencji jest duch wymiany doświadczeń, rodzący się ze wspólnotowości życia w muzeum. Willa H.G. i otaczający ją stary park wyjątkowo dobrze spełniają w/w warunki od momentu, gdy zostały wybrane przez Janusza Pawła Tryzno na siedzibę Muzeum Książki Artystycznej. O prawa do siedziby MKA w willi H.G. fundacja toczyła „wojnę 30-letnią”, której obraz uwieczniła Jadwiga Tryzno w obiekcie książkowym TYGRYS. 

2024

Nowa historia Muzeum Książki Artystycznej rozpoczęła się od początku 2023 r. na mocy Umowy i Statutu z 28.12.2022 r. między MKiDN i Fundacją CdA, które powoływały jako współprowadzoną nową instytucję kultury o tej samej nazwie: Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Akty powołujące stwierdzały, że MKiDN na okres 10 lat zapewni muzeum prawa do siedziby, dotacje na konieczny remont zabytkowego budynku i parku oraz środki na zatrudnienie i działalność pracowników a Fundacja ze swej strony przekaże w depozyt wszystkie swoje zbiory sztuki i techniki Gutenberga oraz wyposażenie muzeum w sprzęty i urządzenia.

Krótki okres działalności „nowego MKA” wypełniało głównie tworzenie jego nowej struktury i organizacji, jako jednostki podporządkowanej zasadom administracji państwowej. Proces był burzliwy i po 10 miesiącach zakończył się odwołaniem z funkcji pełniącej obowiązki dyrektora muzeum Prof. dr hab. Jolanty Rudzkiej-Habisiak. W jej miejsce została powołana Jadwiga Tryzno po rezygnacji z funkcji prezesa Fundacji CdA. Przejęcie władzy przez Jadwigę Tryzno (prowadzącą do końca 2022 r. „stare muzeum”) było konieczne ze względu na zachowanie jego podstawowych celów i dotychczasowych osiągnięć.

Głównym osiągnięciem tego okresu było stworzenie dokumentacji projektowej remontu pod nazwą „Modernizacja Muzeum Książki Artystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu”, opracowanej przez Pracownię Rewaloryzacji Architektury „Nowy Zamek” i uzyskanie dofinansowania na pokrycie jego kosztów w formie promesy  w wysokości 48 mln zł na jego realizację.

Osiągnięciem były też obchody jubileuszu 30-lecia działalności MKA w willi Henryka Grohmana 1.10.2023 r. Częścią obchodów było otwarcie międzynarodowej wystawy FREEDOM PROJECT, którą przygotowały Ania Gilmore i Małgorzata Oakes – polskie artystki z USA.