Rodzaj Projektu: Edukacyjne

W perspektywie 3-letniego remontu siedziby MKA zdecydowało istotnie rozwinąć działalność edukacyjną w lokalu zastępczym w budynku ZENIT. Oferta została skierowana jak poprzednio przede wszystkim do szkół artystycznych w zakresie graficznym, typograficznym i introligatorskim. W jej rozszerzeniu o „książkę artystyczną” uwzględnione zostały też grupy dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. Po raz pierwszy w ofercie znajdują się warsztaty uczące typograficznego składu tekstu na tablecie cyfrowym (przed nauką tego składu w zecerni).