Międzynarodowy konkurs na Książkę Artystyczną.

Upamiętnij 75. rocznicę wydania „Roku 1984” George’a Orwella Oraz 40’stą rocznicę Wizji PRZYSZŁOŚCI Opisanej w tej WŁAŚNIE KSiĄżce

W 2024 roku mija 75 lat od momentu, gdy świat ujrzał jedno z najbardziej przejmujących dzieł literatury XX wieku – „Rok 1984” George’a Orwella. To nie tylko książka, ale przestroga, wizja przyszłości, która choć odległa, wydaje się dziś bardziej aktualna niż kiedykolwiek. 40 lat dzieli nas od daty, którą Orwell wyznaczył jako rok realizacji swojej ponurej wizji totalitarnego świata. Te rocznice skłaniają nas do głębokiej refleksji i konfrontacji tej literackiej utopii z naszą rzeczywistością.

Czy Wizja Orwella się Spełniła?

Przy okazji tej okrągłej rocznicy, zadajemy sobie pytania: Czy świat przedstawiony przez Orwella rzeczywiście się spełnił? Jakie elementy tej dystopii możemy dostrzec w dzisiejszych czasach? Czy globalna kontrola i inwigilacja, które opisał autor, stały się faktem? Jak reagujemy na dowody jej realizacji? Co czujemy, biorąc dziś do ręki egzemplarz „Roku 1984”?

Twórcze Wyzwanie dla Artystów

W odpowiedzi na te pytania, chcemy zaprosić artystów z całego świata do udziału w wyjątkowym konkursie artystycznym. Waszym zadaniem jest wzięcie egzemplarza książki „Rok 1984” i przekształcenie go w dzieło sztuki, które odzwierciedli Wasze współczesne widzenie świata w kontekście orwellowskiej perspektywy. Forma książki artystycznej może być dowolna – ważne, aby inspirowała do refleksji nad treścią i przesłaniem oryginału.

Jak Wziąć Udział?

Ogłoszenie konkursu i REGULAMIN.

NazwiskA OsÓB Zgłoszonych do konkursu,
wraz z wybraną inspiracją: