Dyrektor
Jadwiga Tryzno
dyrektor@mkalodz.pl

Główny Księgowy
Magdalena Kłapot
m.klapot@mkalodz.pl

Sekretariat
Mirosława Kuczyńska
sekretariay@mkalodz.pl
+48 537 606 432

Zespół ds. kolekcji książek i druków artystycznych
kier. Agnieszka Kowalska-Owczarek
a.kowalska-owczarek@mkalodz.pl

Zespół ds. zbiorów i warsztatów technicznych
kier: Martyn Kramek
m.kramek@mkalodz.pl

Koordynator warsztatów edukacyjnych
Mateusz Jacak
m.jacak@mkalodz.pl

Zespół ds. promocji i wydawnictw
kier. Przemysław Owczarek
p.owczarek@mkalodz.pl

Zespół ds. administracji
kier. Jarosław Nowak
j.nowak@mkalodz.pl

BIP
Jacek Kozłowski
info@mkalodz.pl