O muzeum

O nas


Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi (w organizacji) jest instytucją kultury utworzoną 1 stycznia 2023 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Correspondance des Arts.

Misją Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi jest zaspokajanie potrzeb poznawczych i edukacyjnych społeczeństwa w zakresie szeroko pojętej sztuki książki, klasycznej i artystycznej, a także technik realizacyjnych – drukarskich, introligatorskich, klasycznej grafiki artystycznej, od Gutenberga po metody współczesne, a także wspieranie twórczości profesjonalnych artystów, studentów kierunków artystycznych w uczelniach współpracujących z Muzeum.

Swoją misję Muzeum realizuje poprzez działalność twórczą, wystawienniczą, konserwatorską i edukacyjną oraz współpracę z instytucjami zagranicznymi promując polską sztukę książki na świecie.

Muzeum mieści się w Willi Henryka Grohmana – stuletnim budynku znajdującym się w pofabrycznym kompleksie włókienniczym Scheibler-Grohman na Księżym Młynie w Łodzi.

Misją Muzeum jest kultywowanie wiedzy o Henryku Grohmanie, który w swojej willi kolekcjonował grafikę, instrumenty muzyczne, nuty, inne przedmioty sztuki. Za życia jej właściciela willa była przybytkiem sztuki, odbywały się tu koncerty sławnych pianistów i spotkania z wielkimi postaciami kultury.

Zbiory muzeum


Zbiory Zgodnie w umową powołującą Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Correspondence des Arts zbiory gromadzone przez Fundację od lat 90. XX wieku zostaną przekazane Muzeum w depozyt.

Dzieła sztuk plastycznych


tematycznie związane
ze sztuką książki


Obiekty


w postaci książki
artystycznej

Zabytki
techniki


z dziedziny
typografii,
papiernictwa
i introligatorstwa


Księgozbiór


w tym druki rzadkie
i bibliofilskie


Materiały


rękopiśmienne
i maszynopisy,
fotograficzne
i cyfrowe

Druki
ulotne


afisze,
plakaty

Historia Willi Henryka Grohmana


W przygotowaniu.

Rada


Rada Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi obecnie funkcjonuje jako instytucja w organizacji. Rada Muzeum jest w trakcie powoływania.

Zespół


Dyrektor
Jadwiga Tryzno
dyrektor@mkalodz.pl

Główna księgowa
Magdalena Kłapot
ksiegowosc@mkalodz.pl

Ochrona Danych Osobowych rodo@mkalodz.pl

Dostępność 
dostepnosc@mkalodz.pl

Zamówienia publiczne
zamowienia@mkalodz.pl

Skip to content