Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi posiada stale powiększające się zbiory biblioteczne dotyczące historii i sztuki książki, historii drukarstwa, typografii, dizajnu i szeroko rozumianej sztuki, a także pokaźną ilość książek zebranych ze względu na estetykę i typografię okładek oraz obszerny zbiór druków ulotnych i plakatów. Kolekcja składa się z trzech głównych części. Podstawą są zbiory Jadwigi i Janusza Tryznów, założycieli Muzeum, uzupełnione dwiema kolekcjami bibliotecznymi uznanych bibliofilów. Jedną z nich jest kolekcja Alfreda Świerka licząca 1200 pozycji, zawierająca między innymi zbiór licznych przedwojennych książek niemieckich, w tym Roczników Gutenberga, a także cenne starodruki. Druga to kolekcja Leona Urbańskiego zawierająca 1095 fachowych publikacji.