Rodzaj Projektu: Kreatywne

MKA powstało dla realizacji kolejnych książek CdA i dzieł podobnego rodzaju, tworzonych przez innych artystów, których MKA wspomagało swoim doświadczeniem i wyposażeniem technicznym. MKA nadal tę funkcję utrzymuje jako jedną z głównych i wspiera działalność twórczą artystów książki pracujących w MKA oraz współpracujących z MKA na podstawie odrębnych umów. Dotyczy to książek artystycznych, instalacji, performances, …. w postaci fizycznej lub wirtualnej, na poziomie koncepcji lub realizacji.