Misją Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi jest gromadzenie, opisywanie, katalogowanie, upowszechnianie i naukowe badanie obiektów, artefaktów, maszyn, dzieł artystycznych, materiałów, publikacji etc., tworzących zjawisko, jakim jest polska i światowa sztuka książki – niezwykle bogate i wciąż rozwijane dziedzictwo kulturowe. Warunkiem tak rozumianej misji są interdyscyplinarne działania artystyczne, kuratorskie i popularyzatorskie, realizowane zgodnie z ideą korespondencji sztuk.

Gdy Janusz Paweł Tryzno powoływał do istnienia muzeum, nastąpił przełom w dwóch dziedzinach: po 55 -letniej przerwie, stanowiącej czasy reżimu komunistycznego, znów artysta mógł posiadać urządzenia do druku i nawiązywać do przedwojennej sztuki książki. W tym samym czasie następowała zasadnicza zmiana technologiczna – technikę druku „gutenbergowskiego” zaczął wypierać druk cyfrowy. W ten sposób zaistniała konieczność zachowania dla potomnych świadectw kultury epoki Gutenberga oraz powstały warunki niezbędne dla prywatnej aktywności w tej dziedzinie.

sMKA w Łodzi po 30 latach nadal traktuje, jako główną działalność „używanie techniki Gutenberga w książkach artystycznych”, co stanowi zarazem naturalny sposób ochrony tego kulturowego dziedzictwa. Za taką właśnie działalność Muzeum uzyskało nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Historyków Drukarstwa w 2015 r. (APHA). Aby wzmocnić efekt ochrony zabytkowych obiektów, fundator ulokował MKA w zabytkowej willi łódzkiego fabrykanta Henryka Grohmana – kolekcjonera i mecenasa sztuki druku graficznego. Ten wybór miejsca, dopiero po śmierci Janusza Pawła Tryzno w 2021 r. został doceniony i willa Grohmana uzyskała status siedziby MKA w Łodzi oraz środki niezbędne do rozpoczęcia remontu zabytkowego budynku.

Obecnie, wyzwaniem dla Muzeum jest przeprowadzenie konserwacji wszystkich obiektów zabytkowych jakimi dysponuje, utrzymanie bieżącej działalności „nowej” instytucji i rozwijanie jego promocji w szczególnym miejscu, jakim dla miasta Łodzi jest „Kamienica pod Gutenbergiem”.

fot Michal Strokowski – Flap People