Svetlana Barankowskaya i jej JĘZYK KOMUNIKACJI

Svetlana Barankowskaya i jej JĘZYK KOMUNIKACJI

Zenit
18:18

Zapraszamy na wykład i spotkanie ze Svetlaną Barankovskayą. Będzie to również okazja do zapoznania się na żywo z jej pracą z dziedziny książki artystycznej „Język komunikacji”
Artystka urodziła się w 1965 r. W 1997 r. ukończyła Witebską Państwową Politechnikę jako tkaczka. W swojej twórczości nawiązuje do historii narodu białoruskiego stosując zwięzłe środki obrazowania takie jak linia, plama czy znak. Już od wczesnej twórczości posługuje się subtelnie kolorem.

Jej prace wykonane są często z papieru odzyskanego z konkretnych książek lub czasopism. Użycie tych materiałów jest zabiegiem celowym, nie upcyklingowym. Jej ręcznie tkane gobeliny będąc jednocześnie wysokiej klasy pracami tkackimi swoją formą i użytym materiałem wkraczają w obszar tematyki związanej z komunikacją oraz deformacją przekazywanych treści, obrazują zderzanie różnych narracji i wzajemnych wpływów.

Prace Swietłany Barankowskiej były wystawiane na wystawach krajowych i międzynarodowych. Była wielokrotnie nagradzana. Jej dzieła znajdują się w kolekcjach prywatnych w Białorusi, Ukrainie, Rosji, Łotwie, Estonii, Niemczech, Izraelu. Artystka zajmuje się również aranżacją wnętrz oraz kostiumem scenicznym.

«
»