MOŻNOŚĆ UTRWALANIA – WYBÓR WIERSZY WISŁAWY SZYMBORSKIEJ

W ramach roku Wisławy Szymborskiej zespół zrealizował unikatowy wybór wierszy noblistki o tematyce poświęconej naturze. To pierwsza publikacja Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi w nowej strukturze instytucjonalnej.

Poniżej kolofon wydawnictwa:

Wisława Szymborska
MOŻNOŚĆ UTRWALANIA
wybór wierszy

wydawnictwo artystyczne:
Korespondencje
Willa H. G.

wybór:
Przemysław Owczarek

wstęp:
Michał Rusinek, Agnieszka Kowalska-Owczarek

grafika:
Kacper Zagdan, Agnieszka Kowalska-Owczarek

skład ręczny i druk typograficzny:
Bartosz Smoczyński, Nadia Smoczyńska,
Kacper Zagdan, Marta Kosiewicz, Jacek Kozłowski

oprawa introligatorska:
Łukasz Dąbrowski, Andrzej Szymczak

teksty wierszy złożone krojami pisma:
Bell 16 p., Bembo 14 p.

do druku wykorzystano papier firmy Fabriano
oraz papier ochronny (budowlany)

edycja I, Łódź 2023

numerowana od 1 – 50 i sygnowana przez artystów

© teksty – Fundacja Wisławy Szymborskiej
© ilustracje i opracowanie typograficzne
Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

wydawca:
Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

ul. Tymienieckiego 2a
ul. ks. bp. W. Tymienieckiego 24
90-349 Łódź

Tytułowa możność utrwalania — umiejętność, którą nabył człowiek wyodrębniwszy się ze świata natury — jest pojęciem i jednocześnie sformułowaniem, pochodzącym z wiersza „Radość pisania” Wisławy Szymborskiej. Ten kluczowy dla niniejszego wyboru utwór otwiera tom. Zawarte w nim wiersze zilustrowaliśmy posługując się techniką kolagrafii, która jest pochodną kolażu, tak bliskiego autorce. Brak ci zmysłu udziału — niezbędnego do pełnego poznania natury — słyszy podmiot liryczny w wierszu „Rozmowa z kamieniem”. Jako ludzie posiadamy jedynie zamysł tego zmysłu, ledwie jego zawiązek, który zdaniem noblistki objawia się poprzez wyobraźnię. Ta nieogarniona sfera odżywia literaturę, sztukę i muzykę z ich wzajemnymi korespondencjami.

Dla naszego zespołu, pracującego nad unikatowym wydaniem zbioru wierszy, naturalnym środowiskiem twórczych korespondencji jest warsztat, znajdujący się w piwnicy zabytkowej willi Henryka Grohmana, będącej siedzibą Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Ma on jednocześnie fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania tego miejsca. Muzeum powstało dzięki staraniom i osiągnięciom Fundacji Correspondance des Arts oraz spuścizny, którą pozostawił po sobie Janusz Tryzno. Jako uczniowie i przyjaciele chcemy rozwijać i kontynuować Jego dzieło.

Możność utrwalania, którą dysponuje człowiek, jest zdolnością zapisu i przechowywania ludzkich odkryć i dokonań. Dzięki niej człowiek podejmuje próby nazwania, opisania i zgłębienia natury oraz własnej egzystencji. Chcąc poruszyć wyobraźnię czytelnika podejmujemy próby zapisu naszego doświadczenia jako Muzeum i zespół artystów.

Dlatego np. ilustrację do wiersza „Woda” stworzyliśmy z odcisku płytki, której Janusz Tryzno — nasz Mistrz — używał jako podkładki introligatorskiej do tworzenia otworów. Pojawił się na niej przypadkowo rysunek kręgów, który może przypominać te tworzone przez wpadającą w powierzchnię nurtu kroplę. Wszystkie obiekty, służące jako matryca, pochodzą z naszego mikro-świata muzealnego: rośliny z ogrodu, elementy maszyn i innych przedmiotów tworzących przestrzeń wokół nas; miejsca, które rozwija naszą wyobraźnię. Miejsca otwartego, w którym artyści mają możność utrwalania swoich twórczych koncepcji.

Agnieszka Kowalska-Owczarek