Dotacja na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji zadania pn. Modernizacja Muzeum Książki Artystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na sfinansowanie następującego zadania: „Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji zadania pn. Modernizacja Muzeum Książki Artystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Termin realizacji: 22 czerwca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa przyznano w kwocie 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

Projekt obejmuje modernizację obiektu mieszczącego siedzibę Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 24.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skip to content