Dotacja na zakup wyposażenia do pracowni fotograficzno-digitalizacyjnej, sprzętu nagłaśniającego oraz asortymentu oświetlającego

Dotacja celowa na sfinansowanie następującego zadania: „Zakup wyposażenia do pracowni fotograficzno-digitalizacyjnej, sprzętu nagłaśniającego oraz asortymentu oświetlającego”.

Termin realizacji: 9 maja 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa przyznano w kwocie 209.280 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).

Projekt obejmuje zakup sprzętu i asortymentu fotograficznego oraz zabezpieczeń elektronicznych, a także zakup sprzętu oraz asortymentu nagłaśniającego i oświetleniowego na potrzeby Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skip to content