Zespół i Rada muzeum

Zespół:
Dyrektor – Jadwiga Tryzno

dyrektor@mkalodz.pl


Główny Księgowy – Magdalena Kłapot

ksiegowosc@mkalodz.pl


Rada muzeum:
W procesie tworzenia