Kategoria: projekty

  • Wpis bez tytułu 503

    Dotacja na zakup wyposażenia do pracowni fotograficzno-digitalizacyjnej, sprzętu nagłaśniającego oraz asortymentu oświetlającego Dotacja celowa na sfinansowanie następującego zadania: „Zakup wyposażenia do pracowni fotograficzno-digitalizacyjnej, sprzętu nagłaśniającego oraz asortymentu oświetlającego”. Termin realizacji: 9 maja 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa przyznano w kwocie 209.280 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych). Projekt obejmuje zakup sprzętu…

  • Wpis bez tytułu 501

    Dotacja na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji zadania pn. Modernizacja Muzeum Książki Artystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na sfinansowanie następującego zadania: „Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji zadania pn. Modernizacja Muzeum Książki Artystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Termin realizacji: 22 czerwca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa przyznano…

Skip to content