O muzeum, status prawny, struktura własności i majątek

O muzeum
Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi (w organizacji) jest instytucją kultury utworzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Correspondance des Arts w dniu 1 stycznia 2023 roku.
Misją Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi jest na zaspokajanie potrzeb poznawczych i edukacyjnych społeczeństwa w zakresie szeroko pojętej sztuki książki, klasycznej i artystycznej, a także technik realizacyjnych- drukarskich, introligatorskich, klasycznej grafiki artystycznej – od Gutenberga po metody współczesne, a także wspieranie twórczości profesjonalnych artystów, studentów kierunków artystycznych w uczelniach współpracujących z Muzeum.                         
Swoją misję realizuje poprzez działalność twórczą, wystawienniczą, konserwatorską i edukacyjną oraz współpracę z instytucjami zagranicznymi, promując polską sztukę książki na świecie.
Muzeum mieści się w Willi Grohmana – 100 letnim budynku znajdującym się w pofabrycznym kompleksie włókienniczym Scheibler-Grohman na Księżym Młynie w Łodzi.
Misją Muzeum jest także kultywowanie wiedzy o Henryku Grohmanie, który kolekcjonował w niej grafikę, instrumenty muzyczne i inne przedmioty sztuki.
Za życia jej właściciela willa była przybytkiem sztuki. Odbywały się tu koncerty sławnych pianistów i spotkania z wielkimi postaciami kultury.

Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
    1. Dzieła sztuk plastycznych tematycznie związane ze sztuką książki.
    2. Obiekty w postaci książki artystycznej.
    3. Zabytki techniki z dziedziny typografii, papiernictwa i introligatorstwa.
    4. Księgozbiór, w tym druki rzadkie i bibliofilskie.
    5. Materiały rękopiśmienne i maszynopisy.
    6. Druki ulotne, afisze, plakaty.
    7. Materiały fotograficzne i cyfrowe.

Status prawny
Muzeum ma osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr  RIK 132/2022.
Status prawny Muzeum Książki Artystycznej (w organizacji) określa Statut Muzeum z dnia 28 grudnia 2022r.

Struktura własności i majątek
Siedziba Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi (w organizacji) mieści się  w Willi Grohmana – stuletnim budynku znajdującym się w pofabrycznym kompleksie włókienniczym Scheibler-Grohman na Księżym Młynie w Łodzi.
W dniu 10.02.2023 Minister Kultury i Dziedzictwa narodowego w celu wyposażenia instytucji kultury przeniósł nieodpłatnie w trybie art. 51 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj.DZ.U. z 2021r.,poz. 1899, ze zm.) na rzecz instytucji kultury, Muzeum Książki Artystycznej, prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości opisanej w par.1 tego Aktu wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności Muzeum.