Autor: admin

 • Jubileusz Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

  Jubileusz Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

  W tym roku, 1 października minęła 30 rocznica utworzenia Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. W 1993 roku założona przez Janusza Pawła Tryzno fundacja Correspondance des Arts powołała do życia naszą instytucję. Funkcjonujące w willi Henryka Grohmana i prowadzone przez Fundację Muzeum gromadziło zbiory związane ze sztuką książki, prowadziło warsztaty i działalność wydawniczą, wykorzystując w tym celu kolekcję maszyn drukarskich, organizowało wystawy, różnorodne festiwale i przeglądy, na które zjeżdżali…

 • Komunikat 2.

  Wyniki konkursu na identyfikację wizualną Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi z przyjemnością zawiadamia o zakończeniu II etapu konkursu na identyfikację wizualną instytucji.W II etapie konkursu udział wzięło trzech półfinalistów:1. Firma Bonus Studio2. Firma Studio Design Krzysztof Jurczyk Sp. z o.o.3. Firma Syfon Studio Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa w składzie:1. prof. dr hab. Mariusz Łukawski – przewodniczący komisji2. Andrzej Owczarek – zastępca przewodniczącego…

 • Komunikat 1.

  Ogłoszenie wyników I etapu konkursu na identyfikację wizualną Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi Szanowni Państwo,Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi z przyjemnością zawiadamia o zakończeniu I etapu konkursu na identyfikację wizualną instytucji. Udział w konkursie zgłosiło 44 kandydatów. Spośród nadesłanych portfolio komisja konkursowa w składzie:1. prof. dr hab. Mariusz Łukawski – przewodniczący komisji2. Andrzej Owczarek – zastępca przewodniczącego komisji3. prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak – członek komisjiwyłoniła trzech półfinalistów,…

 • Wpis bez tytułu 503

  Dotacja na zakup wyposażenia do pracowni fotograficzno-digitalizacyjnej, sprzętu nagłaśniającego oraz asortymentu oświetlającego Dotacja celowa na sfinansowanie następującego zadania: „Zakup wyposażenia do pracowni fotograficzno-digitalizacyjnej, sprzętu nagłaśniającego oraz asortymentu oświetlającego”. Termin realizacji: 9 maja 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa przyznano w kwocie 209.280 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych). Projekt obejmuje zakup sprzętu…

 • Wpis bez tytułu 501

  Dotacja na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji zadania pn. Modernizacja Muzeum Książki Artystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na sfinansowanie następującego zadania: „Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do realizacji zadania pn. Modernizacja Muzeum Książki Artystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu”. Termin realizacji: 22 czerwca 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa przyznano…

 • Konferencja introligatorów

  Konferencja introligatorów

  W dniach 14–15 września 2023 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbywała się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Introligatorów Polskich. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi – Łukasz Dąbrowski i Andrzej Szymczak. Wykłady i prezentacje konferencyjne poświęcone były zagadnieniom związanym z historią introligatorstwa i prezentowały różne metody oprawiania publikacji. Dowiedzieliśmy się również o istnieniu dzieła pt. „Leksykon oprawoznawczy”, w którym uporządkowano i zebrano w jednym miejscu terminologię oprawoznawczej, dotyczącą…

 • Wobec czasu i przestrzeni. Podziękowania

  Wobec czasu i przestrzeni. Podziękowania

  Wystawa „Wobec czasu i przestrzeni” przygotowana przez Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, która w dniach 3-15 sierpnia 2023 roku była prezentowana w Galerii PodCieniami w Krośnie, wróciła już do domu, do naszego Muzeum. Po krótkiej chwili wytchnienia, po pracochłonnym demontażu i pakowaniu prac, nadchodzi czas podsumowania zamkniętej ekspozycji.

 • Wobec czasu i przestrzeni

  Wobec czasu i przestrzeni

  Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy pt. „Wobec czasu i przestrzeni”. Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi prezentuje łódzkich twórców sztuki książki. Jest to pierwsza wystawa zamiejscowa przygotowywana przez nową,  powołaną 1 stycznia 2023 roku instytucję kultury – Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi jest, której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współprowadzoną przez Fundację Correspondance des Arts.

Skip to content